რენტგენი

ბინაზე მომსახურებით

რენტგენოლოგიური კვლევები წარმოებს 2019 წლის აპარატით, რომელიც პორტატულ აპარატებს შორის არის ყველაზე ძლიერი მსოფლიოში. მასში დაცულია პაციენტის უსაფრთხოების(გამოსხივების) ნორმები, რომელიც დღესდღეობით პრაქტიკულად დაცული არ არის საქართველოში.