ლაბორატორია

ბინაზე მომსახურებით

ლაბორატორია აღჭურვილია დასავლეთ ევროპული კომპანიების მიერ წარმოებული აპარატურით. ვაწარმოებთ ყველა სახის ლაბორატორიულ კვლევას, რაც ტარდება საქართველოში. ანალიზები, რომლებიც არ კეთდება საქართველოში, ხდება მათი გერმანიაში გაგზავნა.